Dla szkół

Kolebką tej sztuki jest Andaluzja,
region południowej Hiszpanii ,ale
jej korzenie sięgają do różnych
kultur, które współistniały ze sobą
w tym regionie Hiszpanii- kultury
arabskiej, żydowskiej, cygańskiej i i
hiszpańskiej .Obecnie flamenco jest
sztuką o międzynarodowym zasięgu
znane i podziwiane, posiada
naśladowców w wielu krajach
nawet tak odległych jak Japonia.
Flamenco jest niepowtarzalnym
zjawiskiem w sztuce w 2010 r
zostało wpisane na listę
Światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kultury
UNESCO.

Proponujemy kilka form współpracy ze szkołami.

  1.  Weekendowe warsztaty flamenco. ( taniec, śpiew i gra na gitarze)
  2. Stałe zajęcia na terenie Warszawy i okolic.
  3. Konferencje z udziałem artystów, nauka i występy połączone z wykładami na temat sztuki flamenco
  4. Organizację  szkolnych eventów  związanych z tematyką Hiszpanii.